É r vén ye s20 18 .januá r10 .é s2 1 .k ö zö t t IMÁDOMA K IÁRUS ÍTÁS T . M INTTE . la Indu ! s á t í s u r á i ik l té l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t lye -he , .990 39 l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t lye -he , .990 24 , 990 . 24 , 990 . 1 1 Z inobe rfé r f i   té l i  bakan c s V í zá l lóté l ibakan c s , me l ya s t í lu so s meg je lené s me l le t t ak om fo r té r ze te ti sb i z to s í t ja aká reg yté l ivá ro s isé ta ,aká reg yté l ie rde i ba rango lá sso rán[3 28004 9 ] Leenunő i   té l ic s i zma V í zá l lóc s i zma , me leg bé lé s se l .[3 2 70 6 9 9 ] Leg yentö r z s vá sá r lónk 1  pe r ca la t tésé l ve z ze a zonna la ze lőn ye i t! SZÉLESK ÍNÁLAT — MÁRKÁSTERMÉKEK — REMEKAKC IÓK — IGAZ ISZAKTANÁCSADÁS

férfi női et 19.990,- hely Snow Star 3.3 férfi/női sídzseki Az AQUAMAX membránnak köszönhetően vízálló, szélálló és optimális lélegzést biztosító sídzseki, hófogóval és levehető kapucnival. [8510516, 8520360] t 14.990,rtyával Törzsvásárlói ká ett ly he ,51.9 90 24.990,Angela AQX 8.5 női sídzseki Az AQUAMAX membránnak köszönhetően vízálló, szélálló és aktívan lélegző dzseki, a deréknál hófogóval, levehetö kapucnival. [8510523] cs ak 14.990,- cs ak 12.990,Snow Star Nils férfi sínadrág Vízálló és szélálló, kiválóan szellőző. [8270178] Snow Time női softshell sínadág Az AQUABASE technológiának köszönhetően szélálló és vízálló, leghidegebb napokon is szárazon és melegen tart. Derekánál hófogóval. [8110147] cs ak Ride On kapucnis férfi sídzseki 3.990,- ával Törzsvásárlói kárty t et ly 54.990,- he 39.990,- Az Omni-Tech membránnak köszönhetően a thermoreflektív bélése vízállóvá, kiválóan lélegzővé teszi. Levehető kapucni. [8521082] Valance AQX felnőtt síkesztyű Az AQUAMAX membránnak köszönhetően vízálló és szélálló. [7120355] t 6.990,- helyet Hőmegtartó technológia Vízhatlan lélegző membrán Vaean AQX női síkesztyű 3.990,- Az AQUAMAX membránnak köszönhetően a síkesztyű vízálló, szélálló és aktívan lélegző. [7110160]

cs ak cs ak cs ak Cor felnőtt polár sapka [7030019] Zella sapka+sál szettben A sapka polár béléssel készült. [7010491] 2.990,- Férfi/női polár felsőrész 19.990,- 2.990,- Téli sportokhoz elengedhetetlen, melegen tart, jól szellőzik. A nyak részen cipzárral ellátva. [7672052, 7682151] Verger funkcionális férfi felsőrész Tökéletes nedvesség elvezetés és optimális szellőzés jellemzi. [7650046] t 8.990,- helyet 4.990,- t 9.990,- helyet cs ak Felnőtt sízokni 2 pár/csomag 3.990,-/2pár Merinó gyapjú alapanyag. [7260165] 1.995,-/1 pár 5.990,- Yahto/Yael 2 részes férfi/női funkcionális aláöltözet A DRYPLUS membránnak köszönhetően jól szellőzik és kiválóan vezeti el a nedvességet. Anyaga melegen tart és kényelmes mozgást biztosít. [7470047, 7480060] cs ak Női/férfi aláöltözet szett 9.990,- Puha, kényelmes, hötartó anyagból, a nedvességet gyorsan elvezető technológiával. [5947009, 5948014]

Durados 3in1 gyerek dzseki 3in1 Kicipzározható polár felsővel, mely önmagában is hordható. Az AQUAMAX membránnak köszönhetően vízálló, szélálló és remekül lélegző. Levehető kapucnival, fényvisszaverő elemekkel. Méretek: 128, 152, 164, 176. [5835035] 16.9 90,- hely csak ett 11.990,- 6.990,- Snowflake Toni kétrészes gyerek overál Az AQUABASE technológiának köszönhetően vízálló és szélálló. Hófogóval kiegészítve a derék részen. [8600126] cs ak 2.490,- t 7.990,- helyet cs ak 3.990,- 2.990,- Cortina hosszú ujjú gyerek polár felső Rock P bélelt gyerek csizma Valence gyerek síkesztyű Rugalmas, rendkívül puha és jólesően melenget. Nyakánál cipzárral. [7662109, 7662158] Tökéletesen vízálló kiscsizma, meleg béléssel. [3260007] Az AQUAMAX membránnak köszönhetően víz- és szélálló. A csuklón tépőzáras rögzítéssel. [7100157] cs ak 6.990,- cs ak 7.990,- cs ak 19.990,- Sarah AQB gyerek hótaposó Cisco Hiker AQX gyerek túracipő CF Racer Mid WTR férfi téli szabadidőcipő Az AQUABASE technológiának köszönhetően szárazon, a puha bélés pedig melegen tartja a gyerekek lábát. [3260115] Vízálló Aquamax membránnal, jól szellőző mesh felsőrésszel, kényelmes és strapabíró talpkialakítással. [3490057] Mesh felsőrészének és középmagasszárú kialakításának köszönhetően szélálló és a hideget is remekül bírja. [3468246]

naés r ba ötétkék s nben í sz t t lye ,–he .990 9 , 990 . 6 Pe lmo ranő i   sapka+sá l+ke s z t yűs ze t tben [ 6 98 644 2 ] 1 1 2 2 csak , 990 . 29 AdenLong nő i   té l ikabá t 3 3 4 4 V í zá l ló ,s zé lá l lóé slé leg ző kabá t ,te l je senhege s z te t t va r rá sokka l ,k én ye lme s , g yo r sans zá radóbé lé s se l , DWRv í z lepe rge tőan yagbó l . [4 6 10005 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t e y l e h , 0 9 .9 59 , 990 . 34 SnowS ta r3 .3 1  T a lena   lán y / 2  Th ibau l t   f iús íd z sek i A zAQUAMAX memb ránnak k ö s zönhe tőenv í zá l ló ,s zé lá l ló , jó ls ze l lő ző .Hó fogó va lk ia lak í t va . [8500 2 28 ,8500 2 20 ] t t lye -he , .990 16 , 990 . 1 1 SnowS ta r3 .3 3  Ro sabe l l   lán y / 4  T e r c y   f iús ínad rág A3 .3 -a sAQUABASE te chno lóg iánakk ö s zön he tően s zá ra zanta r t jaanad rágo t , e l lená l lhónak ,v í zneké ss zé lnek . [8 250 25 9 ,  8 250 204 ] t t lye -he , .990 13 , 990 . 7 csak , 990 . 9 1 Dak o taD r i f te rM idnő itú ra c ipő V í zá l ló ,k én ye lme sv i se le te tga ran tá ló mode l la té l ihé tk ö znapok rai s ,Omn i -G r ipta lpk ia lak í tá s sa l , va r rá smen te sbe l söré s s ze l . [3480340 ] v í zá l ló lé leg ző s zé lá l ló A zAquama x memb rána c ipőnekv í zha t lan ságo t b i z to s í t ,alába tk e l leme sen s zá ra zonta r t ja . No r thBo rde r fé r f i3a z1 -ben kapu cn i stú rad z sek i Ahé tk ö znapoke legan c iá jaé sT e xapo re memb rán á l ta laté l iidő já rá s véde lemleg jobbk omb iná c ió ja , k i c ipp zá ro zha tóé s magábani sho rdha tó me leg po lá rbé lé s se l[5 6 9 1 105 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t e y l e h , 0 9 9 . 44 csak , 990 . 14 Lu caAQXfé r f ité l ibakan c s A zAQUAMAX memb ránnakk ö s zönhe tőenv í zá l ló , s zé lá l lóé sremekü llé leg ző .[3 280 2 20 ] Wh i teP ineVen tGTX nő i / fé r f itú ra c ipő , 990 . 26 Kö zépmaga ss zá rú ,sok o lda lút rekk ing c ipő ,GORE ránna l , me l yv í zá l ló váé slé leg ző véte s z i . TEX® memb [34 7008 9 ] / [348003 9 ]

NYERJENALPES I ÜDÜLÉST ! Leg yenÖna zeg y iks ze renc sésn ye r tese a2×1he tesc sa lád is íe lésnek !Ön reés c sa lád já ravá reg y7é js zakásc sa lád ia lpes i üdü lés ,2fe lnő t tés2g ye reks zámá ra ! A  n ye remén yta r ta lma z zaa2fe lnő t tésa 2g ye rekrés zé rea6naposs íbé r le te tés as zá l lás t ,a zA lpenPa rk sHaganLodge A l tausseesa já ts zauná va lisrende lke ző apa r tmanhá zában ,afes tő is zépségű Sa l zkamme rgu tban ,Aus z t r ias z í vében ! www .hagan lodge .a t Red s te rXTRa cea lp ins í lé c k ö té s se ls ze tbben ARed s te rXTd inam iku s tempóná li sk önn yedén i rán y í tha tóé snag y s ze rű é lmén y tn yú j tapá l yán . F amago sk on s t ruk c ió . [0 140 2 20 ,  03 10 1 2 6 ] tben t ze S és t í+kö s t t lye -he , .990 9 , 990 . 6 csak , 990 . 99 F ree zefe lnő t ts í s zemü veg AF lowT e chs ze l lő zé sé sap rog re s s z í vdup lalen c sé s te chno lóg iaiga z ik én ye lme té spá ramen te s sége t b i z to s í t .[08 63 148 ] Ea s yJo ySLR2 nő i  a lp in   s í lé cek S tab i l ,k önn yeni rán y í tha tó s í lé c , me l yg yo r skan ya rodá s t , a zonna l itapadá s té sjó re zgé s c s i l lap í tá s tte s zlehe tő vé . [0 1 10 2 13 ] tben t ze S és t í+kö s csak csak , 990 . 3 , 990 . 9 5 Moun ta inS tabs íbo t A lum in ium ,1 10– 135cm . [0 2 10 20 1 ] t t lye -he , .990 30 B -Y ondfe lnő t ts í s i sak , 990 . 9 1 A zIn -Mo ldk on s t ruk c iónakk ö s zönhe tőenk önn yűs i sak . S ze l lő ző rend s ze r , le vehe tőfü l ré s s ze l ,k i vehe tőé s mo sha tóbé lé s se l .[0844 1 20 ] In te r spo r ts í c ipő tá ska 1pá rs í c ipős zámá ra . 1o lda l z sebbe lé s ho rdo zópán t ta l rende lk e z ik .[0440 1 6 1 ] 3 .4 90 , - In te r spo r ts í lé c z sák 1pá rs í lé cs zámá ra . Ho s s z :180cm . [04 73 184 ] 4 . 990 , - tben t ze S ingzsák rv áska+ca t ipő c í s t t ye l -he , .480 8 , 90 .4 6 t t lye -he , .990 34 , 990 . 24 G rap2 .0fe lnő t ts í s i sak 4 A zIn -Mo ldk on s t ruk c iónakk ö s zönhe tőenk önn yűs i sak . S ze l lő ző rend s ze r ,le vehe tőfü l ré s s ze l ,k i vehe tőé s mo sha tóbé lé s se l .[0845 24 7 ]

cs ak cs ak 2.490,X Access X 70 sícipő Gyerek polár viharsapka Ideális viselet bukósisak alá, vagy sapkaként is használható szeles időben. [7000402] cs ak 4.990,- 39.990,- Puha, kényelmes belső cipőjének köszönhetően, komfortos érzést biztosít, egész napos síelés esetén is. 4 alu csatos rögzítés. [3020326, 3010268] cs ak 49.990,- 16.9 90,- hely ett 9.990,- Alpha Soft Boy/Girl fiú/lány állítható gyerek jégkorcsolya Acél korcsolyaél. Állítható méretek: 29–32, 33–36, 37–40. A fűző, a tépőzár és a csat kombinációja kiválóan tartja a lábat. [3373090, 3373091] 20.9 90,- hely ett 14.990,- Ruby junior síszemüveg Hawx Magna 90X férfi/női sícipő Phoenix M 1.0 férfi/női jégkorcsolya 100 % UV védelem. A TURBO szellőzőrendszer és a befagyástól védő borítás megakadályozza a párásodást és biztosítja a kitűnő látást. [0860015] A Memory Fit technológiának köszönhetően a héj és a mandzsetta tökéletesen illeszkedik a lábhoz. Aluminium csat. [3020348, 3010243] Hobbi korcsolya, a tökéletes komfort érzést a Thinsulate bélés, és a fűző-csat-tépőzár kombinációs rögzítés biztosítja. [3375016, 3375019] Adaptive Fit technológia Easy Entry n héj funkció desig Perfect Fit HP belső cipő cs ak 14.990,- Airwing 2 Pro gyerek sísisak síszemüveggel szettben A komfort érzetet az egyénileg beállítható méret,valamint a szellőző és antiallergén belső kialakítás biztosítja. 100 % UV védelem. [0840115] cs ak 59.990,- cs ak 19.990,- Advant Edge 95X felnőtt sícipő Supreme Pro felnőtt hokikorcsolya Könnyű, egyszerűen felhúzható sícipő, melyet kiváló erőátvitel jellemez. [3020327] Hokikorcsolya kezdőknek, anatómiai kialakítás, mikroszálas bélés. [3350031] 5

20% KEDVEZMÉNY Töltsd le új alkalmazásunkat, regisztrálj és vedd igénybe az üdvözlő üzenet 20%-os kuponját 1 kedvenc termékedre! Mutasd be a kasszánál a letöltésedet és máris érvényesítheted a kedvezményt!* termékek • márkás iók • remek akc ás ktanácsad • igazi sza Lépj be a sportok világába! www.intersport.hu Intersport Outdoor Day Ingyen nevezés! Lépj be a sportok világába! *A kedvezmény a már leárazott, akciós termékekekre nem érvényes, más akciós kedvezményekkel nem összevonható. Neoprén haspánt Basic női top Bármilyen zsírégető sport tevékenységhez ajánljuk. [1258007] Funkcionális, lélegző anyagból készült, DRY PLUS membránjának köszönhetően optimális nedveség elvezetést biztosít. [4091320] t 2.990,- helyet 1.990,Adreno III férfi terem focicipő Egyedi felsőrész kialakításának a könnyű labdakezelést, a szinte tökéletesen tapadó talpnak pedig a stabil meg- és elindulást köszönhetjük. [3585328] ával Törzsvásárlói kárty t et 12.990,- hely 7.990,- Parma16 gyerek sort CLIMALITE technológiával, mely az izzadság gyors elvezetését biztosítja. [4800025] t 6.990,- helyet 2.990,Essential Trail GTX férfi futócipő Könnyű terep futócipő, robosztus talppal, mely a Goretex® membránnak köszönhetően vízálló. [3620502] ával Törzsvásárlói kárty ett 34.990,- hely 17.990,Futókesztyű és futósapka szettben Fényvisszaverő elemekkel, DryPlus technológiával, mely a nedvességet gyorsan elvezeti. [4580112, 4570011] Futókesztyű 4.490,Futósapka 5.190,Felnőtt modellként is kapható. [4810015] 6.290,- helyett 3.990,- 4.490,- helyet t 2.990,- Az akció 2018. 01. 10-tól 2018. 01. 21-ig érvényes, a készlet erejéig. Előfordulhat, hogy egyes méretek az akciós termékekből a gondosan megtervezett készlet ellenére az akció időtartama alatt elfogynak. Szállítási késésből eredő esetleges áruhiány esetén helyettesítő termékről gondoskodunk. A nyomtatási hibákért és az árral kapcsolatos tévedésekért nem vállalunk felelősséget. A papír minőségétől függően előfordulhat színeltérés. Áraink forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. Csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. Szett+bsaepkna kesztyű 9.680,- helye tt 4.990,www.intersport.hu WI2017_IS-HU_FB_10Jan Allee, 1117 Budapest, Október 23. u. 8–10, Tel.: 06 (1) 209-9099, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–21.00, V: 10.00–19.00 Budaörs, a Kika mellett, Kinizsi utca 5/a, 2040  Budaörs, Tel.:  06 (23) 428-681, Nyitva tartás: H–Sz: 9.30–20.00, V: 9.30–19.00 Debrecen, Stop Shop, 4031 Debrecen, Kishatár út 1, Tel.: 06 (52) 530-503, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Duna Plaza, 1138 Budapest, Váci út 178, Tel.: 06 (1) 238-0530, Nyitva tartás: H–SZ:  10.00–20.00, V: 10.00–19.00 Ferihegy, Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246–248, Tel.: 06 (29) 557-631, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00 Győr, Csipkegyári út 11, Duna Center, Tel.: 06 (96) 524-735, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00 Kaposvár – Corso Üzletház, Achim András u. 4., Tel.:  82/511-412, Nyitva tartás: H–P:  10.00–20.00, Sz:  9.00–20.00, V:  10.00–16.00 Keszthely – Alphapark, 8360  Keszthely, Frech Miklós u. 2–4 - Tel.:  06-83/510–602, Nyitva tartás: H–Sz:  10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nagykanizsa – Park Center, 8800 Nagykanizsa, Récsei u 26–28. - Tel.: 06-93/516-272, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nyíregyháza – Stop Shop, 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/A, Tel.: 06-42/500–542, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Szombathely - Szombathely Center, 9700 Szombathely, Viktória u. 12., Tel.: 06-94/505-242, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Veszprém – Stop Shop, 8200 Veszprém, Tel.: 06-88/789-239, Nyitva tartás: H–Sz: 9.00–20.00, V: 9.00–18.00 Zalaegerszeg – Park Center, 8900 Zalaegerszeg, Átkötő út 2., Tel.: 06-92/533-105, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00.

    Megosztás