A zak c ióé r vén ye s sége : 20 1 7 .de cembe r7– 1 7 . Z Z O K É D N Á J A ! T O T R O P S fé r f i nő i csak , 990 . 3 Men ‘ sVen tu refé r f i   s í zokn i Lé leg ző ,e las z t ikus ,g yo r san s zá radóan yagbó l .[7220 104 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t lye -he , .990 34 , 990 . 9 1 SnowT imeA l ix /Aa ron5 .5AQBnő i / fé r f i   s íd z sek i A zAquabase memb ránnakk ös zönhe tőenv í zá l ló , s zé lá l lóéslé leg ződ zsek i .Rendk í vü ljóhő ta r tóképes ség éskén ye lmesv ise le tje l lem z i .De rékrés zenhó fogó , le vehe tőkapu cn i .[85202 16 ,  85 10443 ] Leg yen tö r z s vá sá r lónk 1  pe r ca la t tés é l ve z zea zonna l a ze lőn ye i t! MEG JELENT TÉL IAKC IÓS KUPONFÜZETÜNK ! Le tö l the tő :in te r spo r t .hu SZÉLESK ÍNÁLAT — MÁRKÁSTERMÉKEK — REMEKAKC IÓK — IGAZ ISZAKTANÁCSADÁS

Gstaad JKT férfi kapucnis sídzseki Sztreccs anyag, hegesztett varrások, levehető kapucni és hófogó, impregnált külső felület, meleg Thinsulate béléssel, víz- és szélálló. [8521096] ával Törzsvásárlói kárty ett 139.990,- hely 79.990,- Pike Lake férfi téli kabát Utcai megjelenésű, sokoldalú technikai kabát, Omni-Heat™ hőtartó béléssel. [5690717] 44.990,- helyett 29.990,- Yao 10.8. kapucnis férfi sídzseki Yeomni 10.8 kapucnis női sídzseki Szélálló, vízálló, hegesztett varrások, vízálló cipzárak, rögzített hófogó, cipzáras hálós szellőző a kabát két oldalán. [8320509] Szélálló, vízálló, hegesztett varrások, szőrmés, állítható kapucni, kényelmes cipphúzók, tépőzárral szűkíthető ujj. [8310578] Helly Tech® technológiával, DWR vízlepergető felülettel, vízálló, szélálló és lélegző dzseki. Primaloft® Black béléssel, levehető szőrmekapucnival. [6480144] Cortina női/férfi polár felső Yael 2 részes női/férfi funkcionális aláöltözet Női/férfi funkcionális aláöltözet szettben Mikropolár anyaga rendkívül jó hőtartó jelleget biztosít. Cipzáras nyak rész. [7672052, 7682151] A DryPlus membránnak köszönhetően jól szellőzik és kiválóan vezeti el a nedvességet. Melegen tart bármilyen téli sportolás során. [7470047, 7480060] Alsó + felső szettben. Tökéletes hőtartás, optimális nedvesség elvezetés, rugalmas anyag, komfortos viselet. [7470038, 7480051] csak 39.990,- csak 2.990,- csak 39.990,- 9.990,- helyett 5.990,- Coastal 2 férfi téli kabát csak 59.990,- csak 14.990,-

AJÁNDÉKOZZ ! T N I L A N E R AD Black Heaven női alpin síléc Precízen kivitelezhető és könnyedén megvalósítható siklásra tökéletesen alkalmas, egészen filigrán hölgyek számára is. Fordulékony, könnyű sí, mely minden pályatípuson biztos, lendületes mozgást biztosít. [0110214, 0310297] P1us 2.0 felnőtt sísisak Szettben Strapabíró, keményhéj technológiájú, divatos sisak, állítható szellőző rendszerrel. [0845153] sí + kötés csak 24.990,- csak 69.990,Progressor 800 Allmountain síléc A sebességet kedvelő, bátor stílust követő, haladó szintű síelőknek ajánljuk. Kiváló élfogás, famagos konstrukció. [0120629, 0310412] B-Yond Visor felnőtt sísisak Az In-Mold konstrukciónak köszönhetően könnyű sisak. Szellőzőrendszer, levehető fülrésszel, kivehető és mosható béléssel. [0845070] Szettben csak 34.990,- sí + kötés csak 99.990,Smash 2.0 felnőtt síszemüveg Könnyű és nagy látómezejű síszemüveg. Két kiegészítő alsó szellőzőnyílása gondoskodik a még jobb szellőzésről és páramentességről. Dupla lencse, UV védelem. [0863248] csak 9.990,- EASY ENTRY LINER X Access X 70 sícipő Puha, kényelmes belső cipőjének köszönhetően, komfortos érzést biztosít, egész napos síelés esetén is. 4 alu csatos rögzítés. [3020326, 3010268] csak 39.990,- Advant Edge 85X uniszex sícipő Kényelmes sícipő a szélesebb lábfejjel rendelkezők számára is. Head Fit bélés, EasyEntry funkció, az állítható 4D Power csatok optimális komfortot és kiváló erőátadást garantálnak. [3020331, 3010277] csak 49.990,- 3

GYEREKKEL EGYÜTTNÖVŐ S ÍLÉCÉSS ÍC IPŐ C saka zINTERSPORT-ban V ásá ro l ja mega zak c ióbans ze rep lőg ye rek s í c ipő tvag ys í lé ce tés f i zes seneg yc seké l y2 .990 , f t osfe lá ra t , ma jd2é ven be lü lc se ré l jebearég i c ipő tvag ys í lé ce tnag yobb ra m indös s ze9 .990 , -F t -é r t ! * S ta temen tkapu cn i s f iú / lán yté l id z sek i S zé lá l ló ,v í zá l ló ,hó fogó va l , ak r i t iku she l yek en hege s z te t tva r rá s sa l . [8300 244 ,  8300 2 6 7 ] csak1 9 . 990 , - Swee t y /XTT eam g ye rek   s í lé c Fo rdu lék on yésh iba tű rő g ye rek / jun io rs í lé c . Hos s z :70– 150cm ; 3D  CAPk ons t ruk c ió ; Ro cke r   te chno lóg ia . [0 100058 ,  0 100450 ] Hos s z :70–90cm csak2 9 . 990 , Hos s z :100– 120cm csak3 4 . 990 , Hos s z :130 ,140 ,1501cm csak3 9 . 990 , - Speed yP rog ye rek   s í s zemü veg 1 )150cm -es mé re tben c saka zXTT eam Mode l l kapha tó . csak4 . 990 , - Sup ra v i s ionlen c sete chno lóg ia , eg y ré tegű ,pá rá sodá smen te slen c se100% UV ‑ véde lem .[08 60 154 ] Tw i s te rféke sbob B -K idg ye rek  buk ó s i sak T ök é le te sde s ign ,fo rmaé sa zInmo ldk on s t ruk c ió b i z to s í t jaab i z ton ságo tag ye rmek eks zámá ra . K i vehe tőé s mo sha tóbé lé s ,k i vá lós ze l lő zé s , mege rő s í te t tfü l védő .[08400 6 6 ] csak1 4 . 990 , - Remek mene t tu la jdon ságokka l ,k i vá lófék ekk e l , c sú s zá smen te sü lé s se l .3é ve sk o r tó l , ma x imá l i ste rhe lhe tő ség :50kg .[0 7 200 1 6 ] csak3 . 990 , VO LUME CONTROL PLA TE T50 /G50 jun io r /g ye rek   s í c ipő 3i l le t ve4c sa tosk ia lak í tásá va lop t imá l isaná l l í tha tó ,kén ye lmes s í c ipő . Meg fo rd í tha tóta lpbe té t te lrende lke z ik ,hog yanö vő g ye rek lábaknaktöbbhe l yjus son .[30002 1 1 ,  3000224 ] sak24 . 990 , Mé re tek :30–33 c Mé re tek :34–4 1c sak29 . 990 , - F ree r ide3 .5long -boa rd *A zak c ióbanaT40 /G40 ,T50 /G50s í c ipőké saT e cnoP roSwee t y é sXTT eams í lé cek( 150cm‑ ig )ve s znekré s z t . Meg vá sá ro l t s í c ipőnk én té ss í lé cenk én tc sakeg yc se relehe t sége s .Ac se rec sak a zono s mode l lenbe lü llehe t sége s .T40 /G40s í c ipő tc sakT40 /G40 mode l l relehe tbe c se ré ln i .T50 /G50s í c ipő tc sakT50 /G50 mode l l re 4 lehe tbe c se ré ln i . AD ropTh roughtenge l ya la c son y sú l ypon t jaré vénremekk on t ro l l t ga ran tá l .Akanada ijuha rbó lk é s zü l t , hé t ré tegűk ia lak í tá sk i vá lós tab i l tá s t n yú j t .[ 15 7 2 64 6 ,   15 7 2 6 74 ] csak9 . 990 , -

naés r ba ötétkék s nben í sz feketeés ötétkék s nben í sz Pa t r iafé r f i   sapka+sá ls ze t tben Pe lmo ranő i   sapka+sá l+ke s z t yűs ze t tben csak4 . 990 , - csak9 . 990 , - [ 6 9 9 645 6 ] [ 6 98 644 2 ] F la shBo y /G i r l2 .0á l l í tha tóg ye rek  k o r c so l ya So f tc ipő ,k emén yhé j ja l ,c sa to s fű ző srög z í té s k omb iná c ió va l .[33 7308 9 ,  33 730 9 2 ] csak1 1 . 990 , - T i ranofé r f i   té l ibakan c s Fé r f ité l ibakan c s csak9 . 990 , - csak2 4 . 990 , - A zö rök zö ld , megunha ta t lande s ign , megb í zha tó ta lpk ia lak í tá sá va l ,tök é le te sena lka lma sté l isé ták ra , fag yban ,hóban ,la t yakbaneg ya rán t .[3 280 1 64 ] Könn yűé sk én ye lme sté l ibakan c s ,p rém ium m inő ségű ,v í zá l lóbő rbő l ,k i vehe tőta lpbe té t te lé s robo s z tu s ,jó ltapadóta lppa l .[3 280 2 1 2 ] B r i t snő i  műk o r c so l ya E legán sfo rma te r ve zé s , ma x imá l i sta r tá sé sop t imá l i s i l le s zk edé sje l lem z i .A cé lé l .[330 100 6 ] csak1 9 . 990 , - V i v ianaI IAQXnő i   té l ic s i zma D i va to s ,k én ye lme s ,fű ző sc s i zma , me l ya zAquama x memb ránnakk ö s zönhe tően me legenta r t jalábá t , v í zá l ló ,s zé lá l lóé sremekü llé leg ző .T a lpakü lönbö ző ta la j v i s zon yokk ö zö t ti sk i vá lóantapad .[3 2 70434 ] 14 . 990 , - 2 1 . 990 , -he l ye t t Vego M idfé r f i   tú ra c ipő F lowRe cfé r f i  hok ik o r c so l ya Robu s z tu s , még i sk önn yű , bő r -me shö s s ze té te lű , k ö zépmaga ss zá rút rekk ing c ipő .A zM -Se le c tD r y meb ránnakk ö s zönhe tően v í zá l ló .[34 70 104 ] M inxS l ipOmn iHea tnő i   té l ic s i zma A zOmn i T e chk on s t ruk c iónakk ö s zönhe tőenac s i zmaa ned ve s sége ttá vo l ,a me lege tped igben tta r t ja .K i vá lóan s ze l lő z iké sa zOmn i -G r ipgum i ta lpalegk emén yebbté l i te repek eni sb i z to sjá rá s tb i z to s í t .[3 2 70 654 ] 24 . 990 , - 39 . 990 , -he l ye t t t t lye -he , .990 29 , 990 . 24 So f tc ipő műan yaghé j ja l ,e lő fo rmá zo t tEVAta lppa l , k i vá lóé l ve ze té s se l ,hobb ik o r i soks zámá ra .[33 7 1055 ] csak2 4 . 990 , - 5

Z Z O K É D N Á J A ! T O T R O P S T en t rofé r f i   s zabad idő ruha Loo senő i  pó ló Kén ye lme sv i se le t ,s t rapab í ró an yagbó l-eg yk la s s z iku sa z Ad ida s tó l .[44 200 7 1 ] La za ,spo r to s ,ho s s z í to t t fa zon .[40 9 7 2 9 9 ] 9 . 990 , -he l ye t t 27 . 990 , -he l ye t t 3 . 990 , - 14 . 990 , - Fé r f i s zabad időnad rág Kén ye lme s ,spo r to s me leg í tőnad rág . [44 935 64 ,  44 93 108 ] csak9 . 990 , - Nő i s zabad időnad rág Puhapamu tnad rág , k é tkü lönbö ző fa zonbankapha tó . [44 9 6 1 20 ] csak8 . 990 , - G ye rekpamu tfü rdők öpen y 100%pamu tfü rdők öpen y , kapu cn i va l ,ö v ve l .[5533035 ] t t lye -he , .990 9 , 990 . 6 Fe lnő t t mé re tben i s kapha tó .[55300 1 1 ] 16 . 990 , -he l ye t t 6 9 . 990 , - S l ideFee tnő ifü rdőpapu c s Ideá l i svá la s z tá sawe lne s sra jongó inak !T a lpa c sú s zá smen te sé sremekü lta r t .[3845538 ] csak3 . 990 , -

Masszázshenger AB Roller Pro hasizomerősítő kerék Ideális eszköz a letapadt izmok fellazítására, regenerációra és rehabilitációra. [1258020] A haskerék elsősorban a hasizmok és a törzs izmainak erősítésére alkalmas eszköz. [1236091] 7.990,- helyett 4.490,- helyett 4.990,- A teljes felsőtest erősítésére szolgál. Méret: 49 × 13 × 14,5 cm. Praktikus szivacsos fogófelülettel. [1258040] 2.990,- Focilabda ország logokkal Reporter bag/női fitness sporttáska 5-ös és mini méret [1201982] Különböző modellek [1081403, 1093501] csak 990,- Thigh Toner felsőtest erősítő csak 1.990,- 1 2 3 4 csak 7.990,- 1 Felkarizomok erősítésére 2 Mellkas és felsőtest erősítésére 3 Külső combizom, csípő és alsó hasizom erősítésére 4 Belső combizom és hasizom erősítésére Carbotec 900 ping-pong ütő Wash Bag neszesszer [1087041] csak 4.990,- Innovatív CarboTec technológiával készült, gyors reakciót, pontosságot kölcsönöz használójának. [1400001] 15.990,- helyett 9.990,- 7

Nyerjen ausztriai síutat! Ausztria egyik legnagyobb síterülete hóbiztos pályákkal vár minden síelőt és kirándulót! Nyerje meg a 3 családi vagy kétszemélyes síút egyikét szállással, félpanzióval és síbérlettel! Részletek és jelentkezés a intersport.hu/ skiamade oldalon. Telstar Top Replique focilabda PC 3.11 pulzusmérő óra Funkciók: pulzusszám, edzésidő, stopper, idő, EKG-pontosságú mellpánt. Vízhatlan, divatos, utcára is hordható. [1510040] A 2018-as VB hivatalos labdájának design-jával, díszdobozban. Méret: 5 ával Törzsvásárlói kárty t et ly he 13.990,- cs ak 6.990,- 9.990,Stripe Box 4 pár férfi sportzokni dobozban FCB gyerek szurkolói mez Kiváló nedvességelvezetés, rugalmas, lélegző anyag, hímzett Barca címer. [4240350] [6992151] cs ak 6.990,- Felnőtt méretben is kapható. 21.990,- hely [4241928] 29.990,helyett 19.990,- Geary felnőtt Gore-Tex® síkesztyű 90,- helyett Kuponnal 19.9 KUPON 9.990,- Az akció 2017.12.07-tól 2017.12.17-ig érvényes, a készlet erejéig. Előfordulhat, hogy egyes méretek az akciós termékekből a gondosan megtervezett készlet ellenére az akció időtartama alatt elfogynak. Szállítási késésből eredő esetleges áruhiány esetén helyettesítő termékről gondoskodunk. A nyomtatási hibákért és az árral kapcsolatos tévedésekért nem vállalunk felelősséget. A papír minőségétől függően előfordulhat színeltérés. Áraink forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. Csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. 14.990,- Marker Hoody TS női kapucnis tréningruha A Gore-Tex® technológiának köszönhetően abszolút vizálló és szélálló a kesztyű. Megerősített tenyér résszel. [7121022] ltsa Töltse le és vá yeit – be kedvezmén ! intersport.hu ett Nőies vonalakat követő szabás, melyben az edzés alatt ugyanúgy csinosnak érezheted magad, mint edzés után. [4410407] ltsa Töltse le és vá yeit – be kedvezmén ! intersport.hu KUPON Kuponnal 24.9 90,- helyett 16.990,- www.intersport.hu WI2017_IS-HU_FB_06Dez Allee, 1117 Budapest, Október 23. u. 8–10, Tel.: 06 (1) 209-9099, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–21.00, V: 10.00–19.00 Budaörs, a Kika mellett, Kinizsi utca 5/a, 2040  Budaörs, Tel.:  06 (23) 428-681, Nyitva tartás: H–Sz: 9.30–20.00, V: 9.30–19.00 Debrecen, Stop Shop, 4031 Debrecen, Kishatár út 1, Tel.: 06 (52) 530-503, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Duna Plaza, 1138 Budapest, Váci út 178, Tel.: 06 (1) 238-0530, Nyitva tartás: H–SZ:  10.00–20.00, V: 10.00–19.00 Ferihegy, Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246–248, Tel.: 06 (29) 557-631, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00 Győr, Csipkegyári út 11, Duna Center, Tel.: 06 (96) 524-735, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00 Kaposvár – Corso Üzletház, Achim András u. 4., Tel.:  82/511-412, Nyitva tartás: H–P:  10.00–20.00, Sz:  9.00–20.00, V:  10.00–16.00 Keszthely – Alphapark, 8360  Keszthely, Frech Miklós u. 2–4 - Tel.:  06-83/510–602, Nyitva tartás: H–Sz:  10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nagykanizsa – Park Center, 8800 Nagykanizsa, Récsei u 26–28. - Tel.: 06-93/516-272, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nyíregyháza – Stop Shop, 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/A, Tel.: 06-42/500–542, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Szombathely - Szombathely Center, 9700 Szombathely, Viktória u. 12., Tel.: 06-94/505-242, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Veszprém – Stop Shop, 8200 Veszprém, Tel.: 06-88/789-239, Nyitva tartás: H–Sz: 9.00–20.00, V: 9.00–18.00 Zalaegerszeg – Park Center, 8900 Zalaegerszeg, Átkötő út 2., Tel.: 06-92/533-105, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00.

    Megosztás