Az akció érvényessége: 2017. 08. 23–09. 03. cs ak 5.990,- Gyerek sportcipő Lélegző, könnyű bőr és mesh felsőrésszel. Méret: 33–38 [3642220] Részben bőr felsőrésszel Gyerek sportcipő Sportos szabadidőcipő, strapabíró gumitalppal. Méret: 32–38 [3464039] t 6.990,- helyet 3.990,- SZÉLES KÍNÁLAT — MÁRKÁS TERMÉKEK — REMEK AKCIÓK — IGAZI SZAKTANÁCSADÁS

G ye rek s zabad idő ruha Ké tré s ze s me leg í tő , c ip zá ra sfe l ső ve lé s ruga lma sde rekú nad rágga l . Mé re tek : 1 1 6– 1 7 6[44000 93 ] csak9 . 990 , - G ye reks zabad idő ruha G yo r sans zá radó ,jó ls ze l lő ző an yagbó lk é s zü l tk é tré s ze s me leg í tő . Mé re tek :1 1 6– 1 7 6 [4400088 ] csak4 . 990 , - Pamp lonag ye rek  papu c s C sú s zá smen te sta lppa l . Mé re tek :28–35[3843403 ] csak1 . 990 , - 5ré s ze ss ze t t lán yoknak  é s   f iúknak : •ú s zód re s s zvag yú s zónad rág •tö rö lk ö ző •ú s zó s zemü veg •s z i l ik onú s zó sapka •tá ska Mé re tek :1 28– 1 64[54 24 18 7 ] csak5 . 990 , 2 Kawafe lnő t tpapu c s Fo rmá zo t tta lp ré s s ze l , c sú s zá smen te sta lppa l .[384 75 15 ] csak4 . 990 , - Fe lnő t t mé re tben i skapha tó [38480 6 6 ,  384 6 1 1 7 ] csak2 .4 90 , -

Gaston gyerek póló Könnyű, jól szellőző póló, magas pamut tartalommal. Méretek: 116–176 [4121016] csak 1.490,- Gyerek póló Gaspard gyerek sort Klasszikus pamut póló, tornaórákra, edzésre. Méretek: 116–164. [4120447] Szabályozható derékkal, puha, kevertszálas anyagból. Méretek: 116–176 [4101004] csak 990,- 4.490,- helyett 2.490,- Gyerek póló Lányka pamut leggings Edzőpóló gyorsan száradó Dri-FIT anyagból. Méretek: S-XL/128–164 [4872129] csak 3.990,- Kényelmes pamutnadrág elasztánnal a jó formatartás és a kényelmes viselet érdekében. Méretek: 104–164 [4032007] csak 990,Dance lányka sort Elasztikus anyagból, DryPlus technológiával, mely jó szellőzést és gyors száradást biztosít. Méretek: 116–176 [4001023] csak 2.990,- Gyerek sort Edzősort lélegző, gyorsan száradó, Dri-FIT anyagból. Méretek: S-XL/128–164 [4870043] 5.590,- helyett 3.990,- Gyerek sort DryPlus technológiával, mely által jól szellőzik és gyorsan szárad. Belső nadrággal. Méretek: 128–164 [4800023] csak 1.990,Gyerek trikó+sort szett Felnőtt méretben is kapható A szett egy sportos edzőpólóból és egy gumírozott derékkal ellátott sortból áll. Méretek: 128–164 [4821004] csak 2.490,- csak 3.990,- [4810064] 3

Eg ynag yfő rek e s s ze lé stöbbk i sebbtá ro ló z sebbe l . Á l l í tha tóvá l lpán t ta l .[ 10 983 75 ] 5 . 990 , - 8 . 990 , -he l ye t t neoDa i l yhá t i z sák Be rke le yhá t i z sák csak5 . 990 , - csak7 . 990 , - Eg yfő rek e s s ze lé sto vább iz sebekk e l . Á l l í tha tóvá l lpán t ta l .[ 10 903 9 7 ] T é r foga t :23   l i te r ;2fő rek e s s ze lé s3   z sebbe l . Á l l í tha tóvá l lpán t ta l .[ 10 600 1 7 ] 2 3cm A l lA c ce s sSo leda yhá t i z sák rna isato l Ideá cnak c cu ző ésed cm 5 1 3 8cm YAG raph i cG ym sa ckto rna z sák Mé re te :44 ,5×33cm .[ 10 980 7 6 ] csak2 . 990 , - E l ia s /Ewe r thá t i z sák Fo r cespo r t tá ska csak8 . 990 , - 4 .4 90 , -he l ye t t Ké t rek e s ze s ,ű r ta r ta lom30 /3 2l i te r , mege rő s í te t t a l só ré s s ze l ,pa la ck ta r tó va l .[ 10 9 2 1 60 ,   10 98 63 2 ] V á l lpán to sspo r t tá ska ;e lü l sőc ip zá ro srek e s s ze la pén z tá r caé ss zámo s má sk iegé s z í tős zámá ra .[ 10803 94 ] Am s te rdamg ye rek   spo r t c ipő 2 . 990 , - Kén ye lme sspo r t c ipő ,lé leg zőfe l ső ré s s ze l , tépő zá r ra l ,K id s -F i tta lpbe té t te la zop t imá l i s mé re tk i vá la s z tá sáho z . Mé re tek :28–35[3 64005 2 ] csak4 . 990 , - Ske chAppea l /Equa l i ze rg ye rek   spo r t c ipő Kén ye lme sA i rCoo led Memo r yFoamta lpbe té t te l ,puha , lé leg ző me shfe l ső ré s s ze l . Mé re tek :35–38[34 65 6 23 ,  34 655 6 9 ] csak1 2 . 990 , 4 Re vo lu t iong ye rek   spo r t c ipő AK id s -F i t ta lpbe té t te l g ye rek já téka he l ye s mé re t k i vá la s z tá sa Ideá l i sspo r tvag yed ző c ipő , me l y mege rő s í te t t me shfe l ső ré s zének k ö s zönhe tőenop t imá l i sans ze l lő z ik . Mé re tek :30–35tépő zá ra s , 3 6–38 ,5   fű ző s[3 64 2 230 ,  3 64 2 2 2 9 ] csak9 . 990 , -

TÖRZSVÁSÁRLÓ I KÁRTYÁS  AJÁNLAT ! 50% ked ve zmén y m inden H ype r venomé s Me r cu r ia l g ye reks top l isfo c i c ipő re ! * tunk la ján A i ló r vásá zs r tö yes vén r lé va yá t r ká Leg yentö r z s vá sá r lónk la t tésé l ve z ze 1  pe r ca a zonna la ze lőn ye i t! *A z50%ked ve zmén y ta ze rede t iá rbó lb i z tos í t juk . Más  p romó c ió va lnemk omb iná lha tó . Rebe lg ye rek   te rem c ipő C sú s zá smen te sta lppa l ,s t rapab í rófe l ső ­ ré s s ze lé sjóta r tá s sa l .28–34 ­ igtépő zá ra s , 34–3 9­ igfű ző sk i v i te lben .[3 6 7 20 73 ] csak4 . 990 , - AK id s -F i t ta lpbe té t te l g ye rek já téka he l ye s mé re t k i vá la s z tá sa C la s s i c30fé r f i   te remé s mű fü ve sfo c i c ipő Puha ,s ze l lő zőfe l ső ré s s ze le l lá to t t ,s t rapab í róspo r t c ipő . [35853 68 ,  35 95 2 15 ] csak6 . 990 , - Re t rogö rde s zka S t í lu so sre t rogö rde s zka , ABEC5c sapág yakka l , 100kg­ igte rhe lhe tő . [ 15 7 2 73 2 ] 16 . 990 , -he l ye t t 8 . 990 , - C la s s i c30g ye rek   te remé s mű fü ve sfo c i c ipő Puha ,s t rapab í ró ,k én ye lme sfe l ső ré s s ze l .K id s­ F i t ta lpbe té t te la zideá l i s mé re tk i vá la s z tá sáho z . Mé re tek : te rem30–3 9 , mű fü ve s3 2–3 9[3583305 ,  35 93 200 ] csak5 . 990 , - Me r cu r ia lxV o r tex g ye rek   te remé s mű fü ve sfo c i c ipő S tab i lé sk i vá lóani l le s zk edőc ipő ,k om fo r to s c s i l lap í tá s sa l . Mé re tek :te rem3 2–38 ,5 , mű fü ve s34–38 ,5[358305 1 ,35 930 7 7 ] AK id s -F i t ta lpbe té t te l g ye rek já téka he l ye s mé re t k i vá la s z tá sa Fe lnő t t mé re tben i s    kapha tó [3585 15 6 ,35 9508 7 ] 16 . 990 , -he l ye t t 10 . 990 , - 13 . 990 ,   13 . 990 , -he l ye t t 5

Spo r t s t y lenő i / fé r f i  mu l t i spo r tpó ló Rendk í vü lg yo r sans zá radó ,jó ls ze l lő ző ,k én ye lme s ,m inden i rán ybans z t re c c s ,pamu tha tá súan yagbó l ,Hea tGea r® te chno lóg iá va l .[4 13 640 7 ,  40 9 235 6 ] csak5 . 990 , - Rebennanő i /Ra l ffé r f i fu tó   vag y mu l t i spo r t  pó ló D r yP lu ste chno lóg iá va l , me l y g yo r si z zad ságe l ve ze té s t é sjós ze l lő zé s tb i z to s í t . [45 2 2 7 10 ,  45 2455 1 ] csak2 . 990 , Fé r f ifu tó so r t Be l sőnad rágga l ,fén y v i s s za ve rő be té t te l ,D r yP lu ste chno lóg iá va l . [450 238 9 ] fé r f i nő i csak2 . 990 , - M i rage8 "fé r f i   so r t Penkanő i   fu tó so r t 8in chho s s zúso r t ,4i rán ybans z t re c c s ,s zupe rk önn yűan yagbó l , s zé le s ,ruga lma sde rékka l ,UAlogo va l .[4 1 143 60 ] Rö v id ,e la s z t iku sfu tó so r t , fén y v i s s za ve rőbe té t te lé shá tu l k i sz sebbe l .[45 1 2 158 ] 5 . 990 , - 7 . 990 , -he l ye t t 6 . 990 , -he l ye t t 3 . 990 , - jen l te z s e T i s lá r sá vá za s s i v l! va iá c ran ga lena t d lége e e tán tu la zná s ch ou Haha roT lőP ep r e z s n e z b s ,a l té ve ő p rde i i h c ó t yafu ,vag l a t t a z á n h e u t é r ó h t   fu t2 t to í zám ls tó s lá r sá zben tavá rá á zpén s é k n e b é n le l lokke lb lü be ! jükÖnnek t ze i f za s s i v Fu tó zokn i Sa rokná lé salábu j jakná l mege rő s í te t tzokn i ,lapo s va r rá sokka l .[45 6 24 9 1 ] A cadem y mu l t i spo r tpó ló D r i -F ITan yagbó lk é s zü l tk önn yűed zőpó ló .[48 73 2 68 ] 4 . 990 , - 6 . 990 , -he l ye t t csak9 90 , - nő i fé r f i E lex i r nő i / fé r f i   fu tó c ipő Jóc s i l lap í tá s sa l rende lk e ző ,k én ye lme s fu tó c ipőlé leg zőfe l ső ré s s ze l . [3 6 208 90 ,  3 63084 9 ] c sak7 . 990 , 6 A cadem yfé r f iso r t Lé leg zőan yagbó l ,k önn yűso r t ,D r i -F ITte chno lóg iá va l .[48 10 14 6 ] 4 . 990 , - 6 . 990 , -he l ye t t

Icra Trainer SD férfi szabadidőcipő Könnyű vászon felsőrésszel, gumi talppal. [3460010] 16.990,- helyett 11.990,- női férfi Logo Tee férfi póló 100 % pamut póló, különböző mintákkal és színekben. [4136984] 8.690,- helyett 4.990,- Flex Appeal 2.0 női/Advantage férfi sportcipő Könnyű, kényelmes és jól szellőző cipő Memory Foam talpbetéttel. [3662319, 3664327] csak 16.990,- férfi női Gaston férfi póló Klasszikus kerek nyakú póló, puha, kevertszálas anyagból. [4136198] csak 1.990,- Galaxy női/férfi futócipő Fundamental férfi sort Rugalmas, állítható derékkal, zsebekkel, kényelmes, puha anyagból. [4114133] csak 2.990,- Könnyű futó vagy multisport cipő, cloudfoam középtalppal, jó csillapítással és lélegző felsőrésszel, Adiwear talppal. [3620273, 3630278] csak 14.990,- i kárt yával Törz svás árló lyett cs ak he 41.990,- ft 24.990,- Felnőtt szabadidőruha Kényelmes, két részes szabadidőruha. [4420065] 21.990,- helyett 14.990,- GT 1000 női futócipő Lélegző, könnyű Jacquard mesh felsőrésszel, Gel csillapítással, Duomax támasztással a pronáló lábú futóknak. További részletek: Guidance-Line, rugalmas fűzőrendszer, 3M fényvisszaverő elemek. [3630578] 41.990,- Legyen törzsvásárlónk 1 perc alatt és élvezze azonnal az előnyeit!

ISKOLAKEZDÉS AZ INTERSPORTBAN! REMEK AJÁNLATOK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK! Az akció érvényessége: 2017. 08. 23–09. 03. mely Elasztánnal, rugalés et m el ny ké osít masságot bizt Felnőtt méretben is kapható [4493035] 9.990,- helyett 3.990,- Turin gyerek szabadidőnadrág Puha, pamut melegítőnadrág. Ideális edzésre, tornaórára vagy a szabadidőre. Méretek: 116–176 [4491172] cs ak 2.990,- Drop Shot gyerek teremcipő Könnyű, univerzális teremcipő, melynek csúszásmentes talpa nem hagy nyomot. Kids Fit talpbetéttel a megfelelő méret kiválasztásához. Méretek: 28–35 [3671100] Felnőtt méretben is kapható 36-os mérettől csak 5.990,- cs ak 4.990,- Interplay gyerek teremcipő Urban Sport férfi póló Pamut póló elöl nagy, trendi Roadsign mintával. [6828035] cs ak 2.990,- Férfi pamut sort 100 % pamut sort, kényelmes szabással, szabályozható derékkal. [4114053] t 8.990,- helyet 5.990,- React focilabda Méret: 5 [1201146] Lélegző felsőrésszel és jól csillapító Ortholite talppal. 28–35-ös méretig tépőzáras, 36–28,5-ös méretig fűzős kivitelben kapható. [3672056, 3672031] cs ak 8.990,Az akció 2017. 08. 23-tól 2017. 09. 03-ig érvényes, a készlet erejéig. Előfordulhat, hogy egyes méretek az akciós termékekből a gondosan megtervezett készlet ellenére az akció időtartama alatt elfogynak. Szállítási késésből eredő esetleges áruhiány esetén helyettesítő termékről gondoskodunk. A nyomtatási hibákért és az árral kapcsolatos tévedésekért nem vállalunk felelősséget. A papír minőségétől függően előfordulhat színeltérés. Áraink forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. Csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. cs ak 2.990,www.intersport.hu Allee, 1117 Budapest, Október 23. u. 8–10, Tel.: 06 (1) 209-9099, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–21.00, V: 10.00–19.00 Budaörs, a Kika mellett, Kinizsi utca 5/a, 2040  Budaörs, Tel.:  06 (23) 428-681, Nyitva tartás: H–Sz: 9.30–20.00, V: 9.30–19.00 Debrecen, Stop Shop, 4031 Debrecen, Kishatár út 1, Tel.: 06 (52) 530-503, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Duna Plaza, 1138 Budapest, Váci út 178, Tel.: 06 (1) 238-0530, Nyitva tartás: H–SZ:  10.00–20.00, V: 10.00–19.00 Ferihegy, Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246–248, Tel.: 06 (29) 557-631, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00 Győr, Csipkegyári út 11, Duna Center, Tel.: 06 (96) 524-735, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00 Kaposvár – Corso Üzletház, Achim András u. 4., Tel.:  82/511-412, Nyitva tartás: H–P:  10.00–20.00, Sz:  9.00–20.00, V:  10.00–16.00 Keszthely – Alphapark, 8360  Keszthely, Frech Miklós u. 2–4 - Tel.:  06-83/510–602, Nyitva tartás: H–Sz:  9.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nagykanizsa – Park Center, 8800 Nagykanizsa, Récsei u 26–28. - Tel.: 06-93/516-272, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nyíregyháza – Stop Shop, 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/A, Tel.: 06-42/500–542, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Szombathely - Szombathely Center, 9700 Szombathely, Viktória u. 12., Tel.: 06-94/505-242, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Veszprém – Stop Shop, 8200 Veszprém, Tel.: 06-88/789-239, Nyitva tartás: H–Sz: 9.00–20.00, V: 9.00–18.00 Zalaegerszeg – Park Center, 8900 Zalaegerszeg, Átkötő út 2., Tel.: 06-92/533-105, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00.

    Megosztás